_Redaktor naczelna_ 

Katarzyna Wojtyga

_Dyrektor artystyczny_  

Olaf Cirut

_Redaktor prowadzący_  

Krzysztof Radoszek

Eeee! 
Chcę wiedzieć, 
jacy jesteście
i jak wyglądacie 
naprawdę...