_Materiały prasowe i promocyjne_ Z tej strony można skopiować okładkę aktualnego numeru naszego czasopisma oraz niektóre materiały, które w nim opublikowano. Do dyspozycji naszych partnerów medialnych i wszystkich zainteresowanych promocją naszego projektu oddajemy logotyp-winietę w kilku wersjach.

Zarówno logo, okładka jak i pozostałe materiały mogą być wykorzystane w prasie lub mediach elektronicznych do celów informacyjnych, promocji pisma albo w przypadku układu patronackiego. Prosimy o konsultowanie wszelkich innych sposobów użycia tych materiałów. Bez uprzedniego uzgodnienia niedopuszczalne jest użycie sugerujące zaangażowanie autorytetu redakcji, rekomendację lub jakikolwiek związek z innymi podmiotami występującymi w kontekście. Materiały graficzne muszą być opublikowane w całości i bez jakichkolwiek zmian. Źródło: © -grafia

 

_Nr 1/2 (18/19) 2007_ 

okładka do druku: *.eps, CMYK, 40x54 mm, 300 dpi, ok. 1,5 MB

okładka internetowa: *.jpg, RGB, 200x270 pikseli, ok. 50 kB. Aby zapisać na dysku, kliknij link, a na załadowanym obrazku prawym przyciskiem myszy wybierz: "Zapisz obraz jako...".

_Logo do druku_ Kolor, *.eps:

 

 

_Logo do druku_ Szarości, *.eps:

 

 

_Logo do druku_ Czarno-białe, *.eps:

_Logo internetowe_ Kolor. Aby zapisać 
na dysku, kliknij na wybranym obrazku 
prawym przyciskiem myszy i wybierz: 
"Zapisz obraz jako...".