_Prenumerata_
Prenumeratę naszego kwartalnika można rozpocząć od dowolnego numeru. Cena jednego egzemplarza w prenumeracie: 10 zł
Rocznik 2005
obejmuje numery 10-13 (obowiązuje numeracja ciągła). Proponujemy skorzystać z druku zamieszczonego w czasopiśmie lub wydrukować go z tego pliku: (*.pdf);
prosimy o czytelne (drukowanymi literami) wypełnienie rubryk. Podanie numeru NIP jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury bez podpisu.

_Zamów wybrany numer_
Przez Internet lub telefonicznie można również zamówić pojedyncze numery archiwalne. Cena jednego egzemplarza: 10 zł + koszt przesyłki (w przypadku jednego egz. - 2 zł, przy większych zamówieniach prosimy o kontakt przez e-mail).
Prosimy o podanie numeru wydania zgodnie z numeracją określoną poniżej. Zapasy niektórych wydań uległy już wyczerpaniu - przepraszamy.

Nr 4 (13) 2005

Nr 2/3 (11/12) 2005

Nr 1 (10) 2005
nakład wyczerpany

Nr 4 (9) 2004

Nr 3 (8) 2004
nakład wyczerpany

Nr 2 (7) 2004
nakład wyczerpany

Nr 1 (6) 2004
nakład wyczerpany

Nr 3 (5) 2003
nakład wyczerpany

Nr 2 (4) 2003

Nr 1 (3) 2003

Nr 2 (2) 2002

Nr 1 (1) 2002