_W numerze 3/4 (16/17) 2006:_ Outlook Redakcja / Chaos wybuchł Magdalena Nowak / Polacy mogą być z pana dumni... Piotr Twardowski "-grafia" / Triennale - święto grafiki Katarzyna Wojtyga / Dizajnex, Będzin Beat prezentuje Dominik Cymer, Marcin Doś / Śląska tożsamość Olaf Cirut / Silesiana - śląski krój pisma Artur Frankowski / Janina Biała Katarzyna Jarmuł / Mister Blue-Box "-grafia" / Bolko Loft. Mieszkam na Kopalni Przemo Łukasik / Medusa Group Silke Kettelhake / Kraina czarów Igor Metz / Śląska apokalipsa według Linkego Barbara Szczypka Gwiazda / Czaka i lampasy Krzysztof Radoszek / Twarze Śląska Roman Hryciów / Śląski design Krzysztof Kuc.
Spis zawartości wypełnił:
Rafał Zając
_OUT-look_ Chaos wybuchł tekst: Magdalena Nowak. (...) Kiedy pod presją sytuacji w mojej głowie pojawił się intelektualny chaos, który czasem nazywa się natchnieniem, pomyślałam, że posłużę się najprostszym w takiej sytuacji rozwiązaniem - zaanektuję ów pojęciowy bałagan na potrzeby pisma! Jego tytuł, "Pororoca", wywodzi się z języka Indian południowoamerykańskich i oznacza hałas, jaki wywołują cofające się wody Amazonki w głąb lądu za sprawą przypływu morza u ujścia rzeki. Fala uderza pod prąd, tak jak mój magazyn, który sprzeciwia się powszechnym wyobrażeniom na temat tego, jak i co należy projektować...
_MONO-grafia_ Polacy mogą być z pana dumni... Piotr Twardowski. wywiad: Olaf Cirut (...) To rodzaj radosnego święta rzeźby. Żyje nim całe miasto - przychodzą wszyscy: starzy, młodzi, niepełnosprawni. W Argentynie, w miejscach, gdzie pracowaliśmy, były nawet specjalne tabliczki dla niewidomych. Przede wszystkim warto spotykać ludzi z innych kultur; tam spotkałem rzeźbiarzy, którzy są dla mnie guru. Jedziesz na taką imprezę i traktują cię jak wielkiego artystę. Na samym rozdaniu nagród było 25 tysięcy ludzi! A potem przychodzi do konferencji prasowej i pada pytanie: "Polacy muszą być z pana dumni…?" i "W Polsce rzeźba musi być bardzo popularna?" I co powiedzieć w takiej sytuacji…
_OUT-look_ Triennale - święto grafiki tekst: Katarzyna Wojtyga. (...) W tym roku do ekspozycji w Bunkrze Sztuki w Krakowie zostało zakwalifikowanych 311 prac 229 artystów. W sumie do Krakowa przyjechało 3720 prac 930 artystów z najdalszych rejonów świata. Poziom prac nadesłanych na tegoroczną, jubileuszową edycję MTG w Krakowie przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wielki przyjaciel Triennale i tegoroczny przewodniczący jury, Richard Noyce, charakteryzuje ten fakt jako zauważalny skok w jakości grafik, zarówno pod względem warsztatu, różnorodności tematów, jak i odwagi w formułowaniu artystycznego credo...
_-grafia_ Dizajnex, Będzin Beat prezentuje 
grafika: Dominik Cymer, Marcin Doś
_MONO-grafia_ Śląska tożsamość. Kazimierz Kutz wywiad: Olaf Cirut. (...) Jest takie powiedzenie, że aby coś dla Śląska zrobić, to trzeba stamtąd wyjechać. Przede wszystkim, by wyzwolić się od chomąta ciężkiej pracy. To bardzo trudne, bo Ślązacy zawsze byli wyzyskiwani przez państwo do niewolniczej pracy w przemyśle, co jest swego rodzaju obciążeniem, a nawet pokoleniowym upośledzeniem. Dobrze, że zaczyna łamać się stereotyp na temat Śląska. Umiera ten najbardziej ohydny sposób traktowania Śląska i Ślązaków jako obiektu bezwzględnego, "kolonialnego" wyzysku...
_POLI-grafia_ Silesiana - śląski krój pisma tekst: Artur Frankowski. (...) Projekt kroju pisma dla Śląska był dla nas fascynującym zadaniem i wyzwaniem - jak środkami typograficznymi oddać bogactwo historyczno-kulturowe ziemi śląskiej. Pierwsze wizyty w gościnnych Katowicach i Cieszynie obudziły moją ciekawość Śląska, jego odrębnego języka i tradycji literniczych. Nad projektem pracowałem wspólnie z Henrykiem Sakwerdą, śląskim kaligrafem i projektantem pism. Myślę, że dzięki naszej współpracy - a także spotkaniu dwóch sposobów patrzenia na ziemię śląską i dwóch różnych metod projektowania - stworzyliśmy pismo o prawdziwie śląskim charakterze...
_BIO-grafia_ Janina Biała tekst: Katarzyna Jarmuł. (...) W drugiej połowie lat sześćdziesiątych stopniowo krystalizował się jej styl artystyczny. Kształty nabrały miękkości, przechodząc w falującą, płomienistą formę, przypominającą secesyjną stylistykę, plama barwna zyskała wyrazistość, nasycenie, ożywiając bądź uspokajając ekspresję ciętych ostro, czarnych linii. Pomimo kontrastu kolorów i form, będących nieodzownym elementem kompozycji, jej prace cechuje harmonia i niebanalne piękno...
_BIO-grafia_ Mister Blue-Box wywiad: "-grafia". (...) Często wykorzystuję elementy grafik, które robiłem np. 20 lat temu. Są to również jakieś skrawki zdjęć, tekstur, ilustracji. Skanuję je, wrzucam do komputera i wtedy pojawia się problem nadmiaru możliwości. U mnie króluje chaos. Czasami znajduję w nim rzeczy, które są totalnym zaskoczeniem - bywa, że pracuję nad grafiką na ponad półsetce warstw...
_ARCHI-grafia_ Bolko Loft. Mieszkam na Kopalni tekst: Przemo Łukasik. Swego czasu dziennikarz piszący do jednej z gazet - kierowanej stricte do górników - tak oto scharakteryzował proces zamieszkiwania mojego i mojej rodziny "na kopalni" w lofcie Bolko: "jeździ zachodnim samochodem, żonę i dzieci ma dosyć zadbane"...
_ARCHI-grafia_ Medusa Group tekst: Silke Kettelhake. W połowie lat 90. młodzi, odważni architekci, którzy często pierwsze doświadczenia zbierali na Zachodzie, otworzyli swoje biura w Polsce. W przestrzeni, gdzie kultura budowlana nie ma długotrwałej tradycji, i którą charakteryzują ograniczenia finansowe oraz chaos prawny, dawne plany zagospodarowania przestrzeni straciły na ważności. Obecnie jedynie 15% powierzchni kraju posiada aktualne plany. Prac Medusa Group należy szukać w zdewastowanych kontekstach postindustrialnych części miast: między Gliwicami a Katowicami, w regionie wiecznie szarych firanek...
_MONO-grafia_ Kraina czarów tekst: Igor Metz. (...) Najcenniejsze sztychy, mapy, grawiury czy fotografie małżeństwo Włodarskich ratuje od niebytu, transponując je na język grafiki. Opisują one nie tylko Górny Śląsk, ale także ogromny obszar artystycznej kreacji, na który składają się dzieła artystów z Karkonoszy, Śląska Opolskiego, cieszyńskiego, ziemi pszczyńskiej i dziesiątków pomniejszych krain geograficznych i obszarów kulturowych tej części Europy...
_POLI-grafia_ Śląska apokalipsa według Linkego tekst: Barbara Szczypka Gwiazda. (...) Dzikie twarze Wlewnic, o nadnaturalnie powiększonych oczach, morderczo rozwierają wargi. Maszyna w Pochylni upadowej pokazuje ohydną twarz z wysuniętym, pulsującym, ogromnym językiem. Wprawdzie obsługiwana jest przez wychudzonego górnika, jednak żyje własnym, niezależnym bytem...
_POLI-grafia_ Czaka i lampasy 
grafika: Krzysztof Radoszek
_FOTO-grafia_ Twarze Śląska 
zdjęcia: Roman Hryciów
_-grafia_ Śląski design tekst: Krzysztof Kuc. (...) Patrząc na główne ulice handlowe miast górnośląskich można śmiało powiedzieć, że istnieje określony design kamienic, wcale nie na bazie czerwonej cegły, za to z dużą przewagą koloru żółtego i białego. Urok kamienic Bytomia, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Katowic wcale nie ustępuje w tym względzie Krakowowi, Wrocławiowi czy Poznaniowi. Szeroka grupa pracowników i ich współziomków tworzyła w tym czasie design rodzinny, czyli: wzory kuchni śląskiej, klatek dla ptaków, chlewików, haźli w familokach, haftów, obrazów religijnych, karczmy piwnej, św. Barbary...